Zo bereik je meer therapietrouw bij de patiënt:
Communiceer de resultaten en geef de mogelijkheid om een afspraak te maken onmiddellijk na de screening

In België ondergaat meer dan 50% van de personen met diabetes geen jaarlijks oogheelkundig onderzoek. In veel Europese landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje zijn speciale screeningprogramma’s voor diabetische retinopathie (DR) opgezet, met als doel meer mensen de kans te geven zich jaarlijks te laten onderzoeken en tegelijkertijd de oogartsen meer tijd te geven voor diagnostiek en behandeling.

Het klinische traject van het screeningsprogramma houdt meestal in dat er fundusfoto’s worden gemaakt die later door een optometrist en/of een oogarts worden geanalyseerd. Daarom krijgt de betrokkene de resultaten enkele dagen na de screening. Pedersen et al. hebben aangetoond dat het geven van de resultaten dagen na het onderzoek leidt tot een slechte naleving van de medische vervolgafspraken voor de personen bij wie verwijtbare DR is vastgesteld. In deze studie maakt ongeveer ⅓ van de positief gediagnosticeerde patiënten een vervolgafspraak met de oogarts.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) kan een paradigmaverschuiving betekenen voor de behandeling van DR. Pedersen et al. hebben aangetoond dat wanneer de patiënt onmiddellijk het resultaat van de screening te horen krijgt, 70% van de doorverwijzende personen een vervolgafspraak maakt. Om deze indrukwekkende resultaten te bereiken, zijn er twee voorwaarden:

  • De eerste is het gebruik van AI om onmiddellijk antwoord te geven op de vraag of het nodig is een oogarts te raadplegen bij een vermoeden van DR.
  • Ten tweede het opzetten van een geschikt klinisch pad tussen het screeningcentrum en de oogartsen, met de mogelijkheid om een afspraak te maken na de screening. De oogarts krijgt ook toegang tot de beelden en resultaten om de urgentie van de afspraak te beoordelen.

Onze conclusie?
AI heeft het potentieel om de vroegere behandeling van DR te verbeteren, maar er moeten nieuwe klinische trajecten worden ontworpen om er ten volle van te profiteren.

 

 

Consulteer het artikel van de studie via deze link.

Ressources : Redesigning Clinical Pathways for Immediate Diabetic Retinopathy Screening Results
Elin Rønby Pedersen, PhD, Jorge Cuadros, OD, PhD, Mahbuba Khan, MD, Sybille Fleischmann, MA, Gregory Wolff, MS, Naama Hammel, MD, Yun Liu, PhD, Geoffrey Leung, MD, EdM Vol. 2 No. 8 | August 2021 DOI: 10.1056/CAT.21.0096

Share this article