Diabetische retinopathie (DR)
De belangrijkste oorzaak van blindheid bij
actieve volwassenen. Spoor het op voor
het begint. En hou het tegen.
Zo’n 80% van alle diabetici
krijgt vroeg of laat af te rekenen
met DR.
Now 2030 2040
103,300,000 mensen hebben de diagnose van DR gekregen
76,000,000 mensen hebben de diagnose van glaucoom gekregen
195,600,000 gevallen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Hoe langer het duurt voor DR wordt opgespoord, hoe groter de kans dat uw zicht voorgoed wordt aangetast.

Ontdek waarom

Wat als…

… Artsen het ongemak van screening konden wegnemen en u ieder jaar moeiteloos uw netvlies kon laten onderzoeken?

… Artsen het ongemak van screening konden wegnemen en u ieder jaar moeiteloos uw netvlies kon laten onderzoeken?

Meet
Mona
Mona
MONA is een screeningmethode voor
diabetische retinopathie (DR) die
gebruik maakt van ‘deep learning’
op basis van artificiële intelligentie.

MONA is geen

netvliescamera, noch een software ingebouwd in een netvliescamera

MONA is

AI-software als medische apparatuur dat compatibel is met beelden van de meeste netvliescamera’s.

Zo werkt MONA

Tot voor kort kon screening op diabetische retinopathie enkel door een oogarts uitgevoerd worden. Dankzij MONA, een diagnostische gezondheidsoplossing die gebruikmaakt van artificiële intelligentie, kan screening door een verpleegkundige of technicus uitgevoerd worden. Dat vermindert wachtlijsten bij de arts en maakt screening toegankelijker voor patiënten.

Hoe werkt dat precies?

Stap 1:

Een diabetespatiënt komt voor zijn jaarlijkse screening.
Een technicus of verpleegster maakt een netvliesfoto van ieder oog met behulp van een semi-automatische non mydriatische funduscamera.

1/4

Stap 2:

MONA’s AI-algoritme screent de beelden op vroege sporen van Diabetische Retinopathie en Diabetische Maculopathie.

MONA kan Diabetische Retinopathie detecteren met een sensitiviteit van 90% met behoud van een specificiteit van 95%. MONA kan ook Diabetische Maculopathie detecteren met een sensitiviteit van 91% en een specificiteit van 94%.

2/4

Stap 3:

In enkele seconden kan MONA vaststellen of de patiënt moet worden doorverwezen naar de oogarts of simpelweg moet wachten op zijn volgende jaarlijkse controle.

3/4

Stap 4:

Vervolgens wordt een uitgebreid verslag gegenereerd in MONA’s webapplicatie en gedeeld met de oogarts. Het volledige proces duurt slechts 3 minuten.

4/4

Aan de hand van AI maken wij de opsporing en behandeling van DR goedkoper én toegankelijker.

FEIT #1

Anno 2022 lijden wereldwijd 537 miljoen mensen aan diabetes en dit aantal zal toenemen tot 783 miljoen tegen 2045. Dankzij MONA zal de groeiende patiëntenpopulatie vlotter toegang krijgen tot noodzakelijke netvliesscreening.

1/3

FEIT #2

MONA vervangt de ongemakkelijke en onaangename screeningtechnieken die vandaag worden gebruikt. MONA scant beelden van het netvlies en identificeert subtiele DR-markers. Door die markers vroeg op te sporen kunnen artsen makkelijker aandoeningen behandelen die het gevolg zijn van DR en voorkomen dat het zicht permanent wordt aangetast.

2/3

FEIT #3

Op enkele seconden detecteert MONA of een patiënt moet worden doorverwezen naar een oogspecialist. Screening duurt voortaan slechts 3 minuten, en dat is een hele tijdswinst voor zowel de patiënt als de arts. Minder tijd besteed aan opsporing, betekent meer tijd voor behandeling.

3/3

De wetenschap achter MONA

Deep Machine Learning

MONA is een diagnostische gezondheidsoplossing die gebruikmaakt van artificiële intelligentie. De onderliggende ‘deep machine learning’-algoritmen zijn getest, verfijnd en gevalideerd aan de hand van meer dan 273.000 retina-afbeeldingen.

Onmiddellijk resultaat

Binnen enkele seconden detecteert MONA met een gevoeligheid van 90% en een specificiteit van 95% welke gevallen van DR moeten worden doorverwezen.
Voor niet-proliferatieve en proliferatieve DR stijgt de detectiesensitiviteit van MONA zelfs tot 99%.

Niet enkel DR

Harde exsudaten die wijzen op maculaire oedeem kan MONA opsporen met een gevoeligheid van 91% en een specificiteit van 94%.

Beter voor artsen. Beter voor patiënten.

De geautomatiseerde, op AI-gebaseerde retinascreeningtechnologie van MONA is een aanzienlijke verbetering voor het opsporen van DR voor artsen en patiënten:

Voor
patiënten

MONA maakt de screening makkelijk en aangenaam voor patiënten. Het is een procedure die amper 3 minuten duurt en die geen gevaar inhoudt voor besmetting met COVID-19 door fysieke afspraken.

Impact on patients

Voor
artsen

MONA maakt het makkelijker om regelmatige screeningafspraken na te komen en draagt bij tot betere resultaten in de gezondheidszorg. Hoe korter de screeningtijd, hoe meer tijd er is voor de behandeling.

Impact on experts

Het team achter MONA

Het is onze ambitie dat iedere diabetespatiënt ter wereld jaarlijks op oogonderzoek gaat.

Leer ons kennen

Eerst zien, dan geloven

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op en ontdek wat MONA allemaal kan.
Vul gewoon het onderstaande formulier in en we sturen u meer informatie toe.

   

  Medical Experts Patients
  Close

  Gevolgen voor patiënten

  Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij actieve volwassenen.
  Mensen met diabetes zouden zich jaarlijks moeten laten onderzoeken op DR zodat deze aandoening vroegtijdig kan worden vastgesteld. Patiënten die de diagnose van DR hebben gekregen moeten zich regelmatig laten screenen om de voortgang van de ziekte te volgen.

  MONA maakt het mogelijk om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken zonder wachtlijsten of fysieke ongemakken.
  Na enkele minuten weet u of u zich verder moet laten opvolgen, dan wel of u gerust bent tot uw volgende jaarlijkse screening.

  Medical Experts Patients
  Close

  Gevolgen voor artsen

  Oftalmologen kunnen MONA gebruiken om hun patiëntenworkflow te verbeteren. Een technicus kan beelden maken van de retina en 3 minuten later weet de patiënt of hij verdere zorg nodig heeft. Hoe minder tijd er opgaat aan de diagnose, hoe meer tijd er vrijkomt voor complexe behandelingen en ingrepen. De patiënt gaat tevreden naar buiten, waardoor hij geneigd zal zijn deze positieve ervaring te delen met zijn persoonlijk netwerk.

  Diabetologen en endocrinologen kunnen MONA gebruiken om oogzorg op te nemen in de evaluatie van hun patiënt. Een geautomatiseerd proces van 3 minuten volstaat om een patiënt gerustgesteld huiswaarts te sturen of door te verwijzen naar een oftalmoloog.

  Close

  Het probleem

  Met de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal oogziekten toe, en is er bijgevolg meer behoefte aan oogzorg.

  In 2020 verscheen in The Lancet een studie over diabetische retinopathie. Daaruit bleek dat deze aandoening de belangrijkste oorzaak is van blindheid bij vijftigplussers.

  Het goede nieuws is dat DR kan worden voorkomen en behandeld.
  Maar er zijn enkele obstakels:

  Alleen specialisten kunnen de diagnose stellen

  • De huidige screeningmethodes vereisen de tussenkomst van een specialist die de resultaten kan analyseren, een diagnose kan stellen en kan bevestigen in welk stadium van DR de patiënt zich bevindt.

  Er zijn lange wachtlijsten

  • Gezien het beperkte aantal specialisten kan het lang duren voor u een afspraak kunt maken in uw buurt.

  De screening is onaangenaam

  • De huidige technieken voor retinascreening zijn tijdrovend en fysiek onaangenaam.