Zo bereik je meer therapietrouw bij de patiënt:
Communiceer de resultaten en geef de mogelijkheid om een afspraak te maken onmiddellijk na de screening

In België ondergaat meer dan 50% van de personen met diabetes geen jaarlijks oogheelkundig onderzoek. In veel Europese landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Spanje zijn speciale screeningprogramma’s voor diabetische retinopathie (DR) opgezet, met als doel meer mensen de kans te geven zich jaarlijks te laten onderzoeken en tegelijkertijd de oogartsen meer tijd te geven voor diagnostiek en behandeling.

Het klinische traject van het screeningsprogramma houdt meestal in dat er fundusfoto’s worden gemaakt die later door een optometrist en/of een oogarts worden geanalyseerd. Daarom krijgt de betrokkene de resultaten enkele dagen na de screening. Pedersen et al. hebben aangetoond dat het geven van de resultaten dagen na het onderzoek leidt tot een slechte naleving van de medische vervolgafspraken voor de personen bij wie verwijtbare DR is vastgesteld. In deze studie maakt ongeveer ⅓ van de positief gediagnosticeerde patiënten een vervolgafspraak met de oogarts.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) kan een paradigmaverschuiving betekenen voor de behandeling van DR. Pedersen et al. hebben aangetoond dat wanneer de patiënt onmiddellijk het resultaat van de screening te horen krijgt, 70% van de doorverwijzende personen een vervolgafspraak maakt. Om deze indrukwekkende resultaten te bereiken, zijn er twee voorwaarden:

Onze conclusie?
AI heeft het potentieel om de vroegere behandeling van DR te verbeteren, maar er moeten nieuwe klinische trajecten worden ontworpen om er ten volle van te profiteren.

 

 

Consulteer het artikel van de studie via deze link.

Ressources : Redesigning Clinical Pathways for Immediate Diabetic Retinopathy Screening Results
Elin Rønby Pedersen, PhD, Jorge Cuadros, OD, PhD, Mahbuba Khan, MD, Sybille Fleischmann, MA, Gregory Wolff, MS, Naama Hammel, MD, Yun Liu, PhD, Geoffrey Leung, MD, EdM Vol. 2 No. 8 | August 2021 DOI: 10.1056/CAT.21.0096

Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor patiënten

Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij actieve volwassenen.
Mensen met diabetes zouden zich jaarlijks moeten laten onderzoeken op DR zodat deze aandoening vroegtijdig kan worden vastgesteld. Patiënten die de diagnose van DR hebben gekregen moeten zich regelmatig laten screenen om de voortgang van de ziekte te volgen.

MONA maakt het mogelijk om uw ogen regelmatig te laten onderzoeken zonder wachtlijsten of fysieke ongemakken.
Na enkele minuten weet u of u zich verder moet laten opvolgen, dan wel of u gerust bent tot uw volgende jaarlijkse screening.

Medical Experts Patients
Close

Gevolgen voor artsen

Oftalmologen kunnen MONA gebruiken om hun patiëntenworkflow te verbeteren. Een technicus kan beelden maken van de retina en 3 minuten later weet de patiënt of hij verdere zorg nodig heeft. Hoe minder tijd er opgaat aan de diagnose, hoe meer tijd er vrijkomt voor complexe behandelingen en ingrepen. De patiënt gaat tevreden naar buiten, waardoor hij geneigd zal zijn deze positieve ervaring te delen met zijn persoonlijk netwerk.

Diabetologen en endocrinologen kunnen MONA gebruiken om oogzorg op te nemen in de evaluatie van hun patiënt. Een geautomatiseerd proces van 3 minuten volstaat om een patiënt gerustgesteld huiswaarts te sturen of door te verwijzen naar een oftalmoloog.

Close

Het probleem

Met de vergrijzing van de bevolking neemt ook het aantal oogziekten toe, en is er bijgevolg meer behoefte aan oogzorg.

In 2020 verscheen in The Lancet een studie over diabetische retinopathie. Daaruit bleek dat deze aandoening de belangrijkste oorzaak is van blindheid bij vijftigplussers.

Het goede nieuws is dat DR kan worden voorkomen en behandeld.
Maar er zijn enkele obstakels:

Alleen specialisten kunnen de diagnose stellen

  • De huidige screeningmethodes vereisen de tussenkomst van een specialist die de resultaten kan analyseren, een diagnose kan stellen en kan bevestigen in welk stadium van DR de patiënt zich bevindt.

Er zijn lange wachtlijsten

  • Gezien het beperkte aantal specialisten kan het lang duren voor u een afspraak kunt maken in uw buurt.

De screening is onaangenaam

  • De huidige technieken voor retinascreening zijn tijdrovend en fysiek onaangenaam.